Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Yazar: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Anadolu Aleviliği, bir İlahiyatçı ve İslam düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yeterince günyüzüne çıkarılamamış bulunduğu için ancak karanlıkta el yordamı ile iş yapmaya benzer bir faaliyet alanıdır. Bu belirsizliğe rağmen bugüne kadar, özellikle "Bektaşilik" yahut "Alevilik" başlıklı pek çok yayın yapılmıştır ve hâlâ magazin gazeteleri de dâhil olmak üzere basınımızın ve muhtelif dergilerin vazgeçilmez malzemesi olarak sayfalarında yer verdikleri ve maalesef çoğu da ideolojik tahriklere yol açabilecek bir üslûpla ele alınan bir konu olmaya devam etmektedir.
Değerli hocamız Prof.Dr. Ethem Rûhi Fığlalı’nın bu nadide eseri Tarihi, Esasları ve Âdâb-Erkânı gibi başlıklar altında Türkiye’deki Alevilik ve Bektaşîliği bilimsel olarak ele alıp tarihten günümüze ışık tutuyor. Türkiye’de Alevîlik Bektâşilik eseri yıllardır konuyla ilgili alanda büyük bir boşluğu doldurmuş ve İzmir İlahiyat Vakfı’nca bu eser yeniden gözden geçirilip beşinci baskısı yayına sunulmuştur.

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Bookmark and Share

Yayınlarımızdan...

Din Felsefesi

Yazar: Prof. Dr. Mehmet S. AYDIN

 

Türk- İslam Eğitimcisi "Zernûcî"

Yazar:   Dr. Mehmet Tütüncü