Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Yazar:  Yrd.Doç.Dr. Rahim Tuğral

İmamlarımızın ve müezzinlerimizin hâl ve yayışları ile vazifelerine lâyık birer fert olmalarının yanı sıra kırâat, tilâvet ve hitâbet açısından da göz doldurucu olmaları gerekir.
Hâl ve yaşayışlarını vicdanlara ve samîmî gayretlere bırakarak kırâat, tilâvet ve hitâbet yönü ile bir değerlendirme yapacak olursak, elbette iyileri vardır ama, içlerinde yanlış okuması ile dikkat çeken pek çok imam-hatip ve müezzin görmek mümkündür. Hele yeni göreve başlayacak olanlarda, hata ve eksikleri dolayısıyla cesaretleri kırık ve kendine güveni olmayan kişi daha çoktur.
Bilindiği gibi yayınevleri ve kitapçılarda, kaleme alınmış ve de genellikle kaynağı belirtilmemiş pek çok duâ kitabı ve mecmuası bulunmaktadır. Ayrıca bunlarda, gerek imamlık ve hatiplikte gerekse müezzinlikte bilmesi ve okuması gereken duâ ve cümleler, derli toplu olarak bir kitapta takdim edilmemiştir. Başka bir ifade ile imamlık, müezzinlik, cuma ve bayram hutbeleri, cenâze namazı ve defni, hatim ve mevlîd merâsimi, yemek, nişan, nikâh, pazar, asker uğurlama ve bebeklere isim koyma gibi görevlerin hangi dua ve cümlelerle icra edileceği hususunu bir arada bulmak zordur.
Bu sebeple din görevlilerimizin her an müracaat edebilecekleri, görevlerinin her safhasında kendileri için lüzumlu diyebileceğimiz dua ve cümleleri farklı seçeneklerle bir arada bulup öğrenebilecekleri bir dua rehberi olması gerektiği ve bunun büyük bir boşluğu dolduracağı düşüncesi ve inancı ile böyle bir kitapçığı değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Rahim Tuğral kaleme almış ve İzmir İlahiyat Vakfı yayına sunmuştur.

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Bookmark and Share

Yayınlarımızdan...

Türkiye'de Alevilik Bektaşilik

Yazar: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

 

Hüsn-i Hat Koleksiyonu

Hazırlayanlar: Yrd.Doç. Aynur Maktal (Erbaş)/ Dr. Mehmet Sait Toprak