Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Yazar: Prof. Dr. Abdülkadir ŞENER

Yıllardır Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış, çeşitli konularda kitaplar yayınlamış, tebliğ ve makaleleriyle pek çok meseleyi bir bilim adamı olarak irdelemiş olan değerli bilim adamımız Prof.Dr. Abdulkadir Şener’in hazırlamış olduğu bu eser; onun bilim camiasına kazandırdığı eşsiz yazılarının bir demet halinde ilgilenenlere sunuluşudur.
Yıllar önce, yayımlanmış olan makale, tebliğ ve yazılarımın bir araya getirilerek kitap halinde basılmasını ve böylece onlara kolayca ulaşılmasını sağlamayı düşünmüştüm. Emekli olduktan sonra bu düşüncemin gerçekleşmesi yönündeki arzumu genç arkadaşlarıma açtım. Onlardan gördüğüm teşvik üzerine İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı’na başvurarak, bu hususta bana yardımcı olmasını istedim. Vakıftan aldığım olumlu cevap ve destek neticesinde elinizdeki kitap meydana gelmiş oldu.
Bu kitapta yer alan makale, tebliğ ve yazıların içeriklerine dokunulmamış, sadece ufak tefek bilgi, yazım ve basım hatalarının düzeltilmesiyle yetinilmiştir. Bunlar, yayımlandıkları dergilere göre tasnif edilmiş ve kendi aralarında yayım tarihleri göz önüne alınarak sıraya konulmuştur.
Prof.Dr. Abdulkadir Şener

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Bookmark and Share

Yayınlarımızdan...

Pratik Arapça

Yazar: Yard. Doç. Dr. Cüneyt EREN

 

Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi

Yazar: Yard. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL