Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Şirketin amacı;

Vakfın faaliyet alanı içerisinde bulunan ticarî ve gayr-i ticarî mal ve hizmetleri üretmek, satışa sunmak ve vakfa gelir sağlamaktır.

Bu maksatla yayın faaliyeti içerisinde kitap, dergi, makale yayınlar.

Kültür Bakanlığı yayıncı sertifikasına sahiptir.

Organizasyon işleri yapar. Bu maksatla yurtiçi ve yurtdışı seyahat turları düzenler.

Sportif faaliyetler düzenler.

Hayvancılık işleriyle iştigal eder. Kurban organizasyonları düzenler. Vakfa bağışlanan kurbanların kesimini üstlenir.

Ödüllü bilimsel yayın yarışmaları organize eder. Kantin-kafeterya ve sportif faaliyet organizasyonları düzenler.

Yayınlarımızdan...

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)

 

Hüsn-i Hat Koleksiyonu

Hazırlayanlar: Yrd.Doç. Aynur Maktal (Erbaş)/ Dr. Mehmet Sait Toprak