Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Yazar: Şakir Hanbeli

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Şu muhakkak ki, hüküm çıkarma (istinbat) metotlarını anlama ve hüküm çıkarma yollarını gösteren fıkıh usûlü ilmine olan ihtiyaç çok şiddetlidir ve hatta bu asırda bir zorunluluktur. Çünkü insan toplumu genişledikçe, karşılaşılan problemlerin çözümü, bu ilmin sağlam öğrenilip onda maharet kazanılmasıyla mümkün olur. Islahat arzulayan nice kişiler bu konuda; kapalılığı açan, kâidelerini açıklayan ve ilim talebelerine, karşılaşılan çeşitli olaylar hakkında hüküm fetva vermeye, fer’î konuları ana konulardan tahriç etmeye imkân verecek derecede pratikte kolaylık sağlayan, yeni ortaya çıkan problemlerin halline yardımcı olacak böyle bir kitabın yazılmasını temenni etmişlerdir.
Müellif bu eseriyle, zor olanı kolaylaştırmış, zamanın şartlarına uygun ve öğrenciler tarafından anlaşılır olmasına dikkat etmiş, kesin kâideler zikrederek her birine muamelât ve ibadetlerden pek çok örnekler vermiştir. Ayrıca, açıklama gerektiren konu ile ilgili terimleri, başka kitaplara ihtiyaç duyurmayacak şekilde açıklamış; böylelikle kitabı, isteneni karşılayan, kolaylık ve açıklık yönünden insana hoş gelen bir eser olmuştur.

 

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Bookmark and Share

Yayınlarımızdan...

Hüsn-i Hat Koleksiyonu

Hazırlayanlar: Yrd.Doç. Aynur Maktal (Erbaş)/ Dr. Mehmet Sait Toprak

 

Mehmet Akif ve Eğitim

Yazar: Dr. Ali ÖZER