Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
el-Kitabu'l-Esasi
Pratik Arapça
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Türk- İslam Eğitimcisi
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Mehmet Akif ve Eğitim
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Hz. Ali Sempozyumu
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Heidegger'in Din Felsefesi
Günümüz İslam Mezhepleri
Fıkıh Usulü
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Reklam

Yazar: Dr. Ali ÖZER

 M. Âkif hakkında bir çok eser yazılmış olmasına rağmen, bunlar içinde şairin fikir cephesini ele alanlar oldukça azdır. Hâlbuki M.Âkif bir sanatkâr olduğu gibi, aynı zamanda bir fikir adamıdır da. O, milletinin sıkıntılı günlerinde bu sıkıntıyı yüreğinin derinliklerinde duymuş, bu ıstırapla sebep ve çareler üzerinde büyük bir hassasiyetle durmuştur. Geriliğin, zayıflığın, tefrikanın sebeplerini aramış ve bulduğu sebeplere göre çareler teklif etmiştir.
M. Âkif, eğitimci olmadığı gibi, Safahât da bir eğitim kitabı değildir. Bununla beraber, eğitim görüşleriyle ilgili bir tez çalışmasını mümkün kılacak farklı yönleri vardır. O, "sanat cemiyet içindir" prensibini kendisine düstur edinmiş, bütün hayatı boyunca realizmden ayrılmamıştır. Bu iki özellik, M. Âkif in toplumun bütün dertleriyle ilgilenmesine sebep olmuştur. M.Âkif’in başka bir özelliği de gündelik, geçici çözümlere iltifat etmemesidir. O, daima problemlerin temeline inmiş, gerçek sebepleri ve devamlılığı olacak çözüm yollarını araştırmıştır.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı, zamanımızın eğitim problemlerine yardımcı olacağı düşünülerek "M. Âkif’in Eğitim Görüşleri"ni ele alan bir çalışma ortaya konulmuştur...

 

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Bookmark and Share

Yayınlarımızdan...

Hüsn-i Hat Koleksiyonu

Hazırlayanlar: Yrd.Doç. Aynur Maktal (Erbaş)/ Dr. Mehmet Sait Toprak

 

Hz. Ali Sempozyumu

Hazreti Ali Sempozyum Bildirileri